DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ


To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej utworzonej w ramach realizacji projektu pt. „Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym” finansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój http://przystanekmama.szpitalzelazna.pl/

Wstęp deklaracji
Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o. o. dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.krynica-zdroj.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Dane teleadresowe jednostki:
Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o. o.
Telefon: +48 222559800
Fax: +48 222559913
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres korespondencyjny: ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-01

W Centrum Medycznym, „Żelazna” sp. z o. o. przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://przystanekmama.szpitalzelazna.pl/ spełnia wymagania w 95.41%

Strona internetowa http://przystanekmama.szpitalzelazna.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 
Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Ułatwienia na stronie internetowej
podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
nawigacja za pomocą skrótów klawiszowych

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-03-12

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Dorota Sys 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: +48 222559918

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Budynek Centrum Medycznym, „Żelazna” znajduje się przy ul. Żelaznej 90 i jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych