W  ramach  projektu „Program  w  zakresie  edukacji  i profilaktyki  depresji poporodowej  w  makroregionie  centralnym” zapraszamy do współpracy placówki POZ z województwa mazowieckiego i łódzkiego.

informacja CO OFERUJEMY PLACÓWCE POZ?

korzysci 1

informacja JAK PRZEBIEGA SZKOLENIE PERSONELU MEDYCZNEGO POZ?

szkolenie 1

 

informacja JAK ZGŁOSIĆ PLACÓWKĘ POZ?

jak zgłosić POZ ikony

 Ogłoszenie o naborze konkursowym placówek POZ


NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ)

  • W jakim czasie po porodzie możemy wypełnić z Pacjentką formularz ESDP?

W ramach projektu monitorujemy stan zdrowia psychicznego pacjentek po porodach.
W związku z tym formularz ESDP można wypełnić z Pacjentką podczas pierwszej wizyty patronażowej. Badaniem przesiewowym obejmujemy Pacjentki do 12 miesięcy po porodzie.

  • Czy u Pacjentki można wypełnić powtórnie formularz ESDP?

W przypadku wyniku granicznego ESDP badanie należy powtórzyć przy następnej wizycie.  Ponadto w przypadku zaobserwowania pogorszenia stanu psychicznego lub wystąpienia czynników ryzyka badanie przesiewowe również należy powtórzyć. W związku z powyższym istnieje możliwość powtórnego wypełnienia ESDP u jednej Pacjentki.

  • Co w sytuacji, jeśli Pacjentka podczas wizyty patronażowej nie wyraża chęci wypełnienia formularza ESDP?

Informację o braku zgody na wypełnienie formularza można odnotować w dokumentacji medycznej oraz na liście zbiorczej. W takiej sytuacji polecamy przekazanie materiałów edukacyjnych (ulotki, broszury), które otrzymuje od nas placówka POZ włączona do projektu. Ponadto mogą Państwo zachęcić Pacjentkę do odwiedzenia naszej strony internetowej http://przystanekmama.szpitalzelazna.pl/, na której dostępny jest formularz ESDP oraz istnieje forum z możliwością zadawania pytań psychoterapeucie, który na co dzień pracuje z kobietami w ciąży i po porodzie. Ponadto zachęcamy do podjęcia próby wypełnienia ESDP przy kolejnych wizytach.

  • Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną prowadzimy stacjonarne wizyty patronażowe w ograniczonym zakresie. Nasz Pracodawca uruchomił teleporady, które zastępują stacjonarne wizyty patronażowe. Co możemy zrobić w takiej sytuacji?

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, a także w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa oraz Pacjentek uzyskaliśmy zgodę Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywania depresji poporodowej w formie teleporad i obowiązuje ona do odwołania.

Jeśli w placówce POZ zostały uruchomione teleporady, które zastępują standardowe wizyty patronażowe, mogą Państwo zaproponować pacjentce przeprowadzenie kwestionariusza w trakcie rozmowy. Podczas teleporady wypełniają Państwo formularz ESDP na podstawie odpowiedzi wskazanych przez Pacjentkę, a następnie podają jej wynik i ewentualne wskazówki dalszego postępowania. W przypadku takich formularzy prosimy umieścić dopisek „teleporada” bezpośrednio na druku albo na liście zbiorczej formularzy z danego miesiąca.