SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO W PIASECZNIE

Osoba do kontaktu

Justyna Marynowska, tel. 224627004, e-mail: sekretariat@zozpiaseczno.pl

Miejscowość

Piaseczno, mazowieckie
ul. Fabryczna 1, 05-500