SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO W KARCZEWIE

Osoba do kontaktu

Anna Trzaskowska, tel. 22 610 11 36, e-mail: spzzlo.karczew@gmail.com

Miejscowość

Karczew, mazowieckie
ul. Otwocka 28, 05-480