MIEJSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOBYŁCE

Osoba do kontaktu

tel. 22 18 225 80 e-mail: sekretariat@mspzoz.pl

Miejscowość

Kobyłka, mazowieckie
Żymirskiego 2, 05-230